Föreställningslokaler

Riksteaterföreningens målsättning är att i stor utsträckning bedriva uppsökande teaterverksamhet. Därför sprider vi geografiskt ut vår verksamhet över hela kommunen.

Vi nyttjar bl a följande scener:

Folkets Hus, Valdemarsvik                            Folkets Hus, Gusum

Grännäsparken, Valdemarsvik                      Bygdegården, Fyllingarum

Bygdegården, Gryt                                          Ekbacken, Tryserum

Bygdegården, Långrådna                                Kvarnen, Valdemarsvik

För våra evenemang använder vi även andra spelplatser såsom föreningslokaler, skollokaler, restauranger, kyrkliga lokaler……, när så är möjligt.