Kontakt

Adress:
Bengt-Otto Ottosson, Ordförande
Valdemarsviks Riksteaterförening
Vångsten, Karlslund
61591 VALDEMARSVIK

Telefon: Hem: 0123-320 35 Arbete: 0123-19237 Mobil: 073-8083161
E-post: botto@live.se