Om oss

Valdemarsviks Riksteaterförening är en del av Riksteatern

 • Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar
  scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande
  nationalscen för alla.
 •  Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och
  kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön,
  ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
 • Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många
  språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.
 • Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje
  medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i
  samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och
  utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande,
  för att skapa morgondagens demokrati.

Övergripande och grundläggande målsättningar för vår lokala verksamhet

 • Valdemarsviks Riksteaterförening vill ge kommunens innevånare tillgång till scenkonst som berör, inspirerar, underhåller och förundrar.
 • Valdemarsviks Riksteaterförening vill arrangera teaterföreställningar för alla åldrar.
 • Valdemarsviks Riksteaterförenings målsättning är att i stor utsträckning bedriva uppsökande verksamhet. Därför sprider vi geografiskt ut vår verksamhet till alla delar av kommunen.