Projekt Riksteaterbussen 2010

Hösten 2010 erhöll Valdemarsviks Rikstaterförening 20 000 kr i bidrag från Riksteaterns Utvecklingsfond för genomförande av Projekt Riksteaterbussen.

Projektbeskrivning                                

Bakgrund
Möjligheten att i Valdemarsviks kommun arrangera föreställningar ur Riksteaterns rika utbud begränsas av ekonomi och scenstorlek.

Målsättning
Valdemarsviks Riksteaterförening vill tillgängliggöra fler Riksteaterföreställningar för innevånarna i Valdemarsviks kommun och även närliggande kommuner genom att                                                                                                                          

  • anordna Riksteaterbussresor till orter, där andra teaterföreningar arrangerar Riksteaterföreställningar och i samband med detta göra Riksteatern mera känd för allmänheten.

Genomförande
Vi tänker oss att Riksteaterbussen hämtar upp publik på olika orter i vår kommun och i närbelägna kommuner på väg till platser, där föreställningar ur Riksteaterns repertoar visas.  
Exempel på Riksteaterbussresor:
Gryt-Valdemarsvik-Gusum-Ringarum- Mogata-Söderköping-Västra Husby-Linghem-Linköping
Gryt-Valdemarsvik-Gusum-Ringarum-Åtvidaberg-Linköping-Borensberg-Motala
Ringarum-Gusum-Valdemarsvik-Eds Bruk-Gamleby-Västervik
osv.
Under Riksteaterbussresan informeras resenärerna om Riksteatern som folkrörelse och organisation, Riksteaterns syften och mål, Riksteaterns delar och samarbetspartners, medlemskap, repertoar etc.
Valdemarsviks Riksteaterförening samverkar med de teaterföreningar som berörs av Riksteaterbussen för offentliggörande av och information kring resor och teaterpjäser.
Valdemarsviks Riksteaterförening avtalar från gång till gång med arrangerande teaterförening om förhands-/preliminärbokning av ett femtiotal biljetter.

Syfte
Syftet med Projekt Riksteaterbussen är att:

  •  Skapa ett rikare teaterutbud för kommuninnevånarna
  • Utöka möjligheten till medlemsvärvning
  • Skapa samverkan mellan riksteaterföreningar
  • Tydliggöra teaterföreningarnas koppling till Riksteatern
  • Tydliggöra Riksteatern som folkrörelse och organisation
  • Synliggöra Riksteatern gentemot publik och allmänhet

Under och efter projekttiden ska Valdemarsviks Riksteaterförening verka för en framtida permanent fortsättning av projekt Riksteaterbussen i samverkan med Riksteater Östergötland och länets riksteaterföreningar.