Projekt Teater-Välbefinnande-Hälsa 2011

Valdemarsviks Rikseaterförening har av Östsam erhållit ett bidrag om 75 000 kr för genomförande av Projekt Teater-Välbeinnande-Hälsa under 2011.

Projektbeskrivning

Bakgrund
Empirisk forskning visar att om vår fritid fylls med goda aktiviteter får vi den energi som vi behöver för att bättre stå emot ohälsotillstånd av olika slag. Den aktiva fritiden fungerar sannolikt i vårt socio-kulturella immunförsvar på samma sätt som de vita blodkropparna i vårt medicinska.
För de allra flesta är det sedan länge bekant att man kan optimera sin hälsa genom goda kostvanor, motion/träning och en sund livsstil. Allt fler forskningsresultat visar att även kulturen har en stor förbättrande inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Så kallad sensorisk stimulans som finns i ex vis teater, litteratur, konst och musik förebygger ohälsa och kan ha en läkande effekt på ohälsotillstånd.

Syfte
Vi i Valdemarsviks Riksteaterförening som genom åren arbetat med att arrangera teater är fullt övertygade om att kultur skapar välmående och därmed är hälsobefrämjande. Vi vill sprida den kunskapen till allt flera genom att profilera oss genom ett Teater, Välbefinnande och Hälsa projekt.

Målsättning
Valdemarsviks Riksteaterförening vill under 2011 utöka sitt gängse samhälleliga engagemang genom att skapa en hälsoprofil och
* med sin teaterrepertoar ge publiken hälsobefrämjande stimulans
* utöver ordinarie teaterrepertoar arrangera ett antal teaterföreställningar med klara hälsobudskap
* i anslutning till teaterföreställningar och i samverkan med andra aktörer ge publiken allmän hälsokunskap
* i samverkan med Valdemarsviks kommun anordna ett seminarium/ en föreläsning kring kultur och hälsa för kommunpolitiker och kommunanställda såsom verksamhetsledare, pedagogisk personal och vårdpersonal samt med möjlighet för allmänheten att delta. Syftet är att sprida kunskap om nya och tvärvetenskapliga forskningsresultat om hur kultur främjar hälsa och välfärd  och kan bidra till att utveckla individer och samhälle.

Genomförande
Teaterföreställningar:
Riksteaterföreningen arrangerar utöver ordinarie repertoar 3 – 4 teaterföreställningar på olika spelplatser i Valdemarsviks kommun.
En strävan är att dessa teaterföreställningar ska ha ett hälsoinnehåll/ -budskap – ex vis ANT-frågor, sjukvård, miljö, livsstil…

Tänkbara aktiviteter i anslutning till flertalet av våra teaterföreställningar (före föreställningen/ efter föreställningen/ i paus):
Blodtrycksmätning                                                                                  Ansiktspeeling
Information om hälsokostprodukter och mediciner                           Livräddning
Information om lyftskador                                                                     ABC
Testcykel                                                                                                  Information
Lättmassage                                                                                             Säkerhet
Ekologiskt café i paus                                                                              …………..

Föreläsning/ seminarium
Riksteaterföreningen anordnar under kommunens årliga Familjedag i samverkan med Kulturförvaltning, Barnavårdcentral, Barnmorskemottagning, Ungdomsmottagning, Råd och stöd en föreläsning/ seminarium kring kulturens betydelse för välbefinnande, hälsa och välfärd för såväl individen som arbetslivet och samhället.

Möjliga samarbetspartners:
Valdemarsviks kommun                                                                       Sjukgymnast
Fotvård                                                                                                    Dietist
Sjukgymnast                                                                                            Hälsokostaffär
Dietist                                                                                                       Apotek
Naprapat                                                                                                  Gym
Vårdcentralen                                                                                          ………….
Chiropraktor
Idrottsföreningar