Riksteaterföreningen i massmedia

Här presenteras Riksteaterföreningens massmediakontakter under den senaste tiden.

Valdemarsviksbladet 2011-02-21

NT 2011-02-26

Teater och hälsa knyts samman

När Valdemarsviks Teaterförening fick nobben på det årliga kommunbidraget, på 60 000 kronor, så vände man sig till Östsam. Där öppnades plånboken och föreningen blev 75 000 kronor rikare.
– Vi blev smått överraskade. Inte tal om annat, säger föreningens ordförande Bengt-Otto Ottosson.
– Nu kan vi driva teaterverksamheten ett år till, men därefter kommer vi till samma prekära läge igen. Vi får visserligen sponsorpengar både från företag och privatpersoner. Det händer också att teatergrupper spelar på vinst och förlust endast för entréavgifterna. Men i längden kan vi inte bygga vår verksamhet på det här viset. Det aktuella bidraget är en tillfällighet, säger styrelseledamoten och projektledaren Göran Segergren och forsätter:
– Vi vill samtidigt markera för kommunen att det inte är bra när man drar in bidrag. Färre flyttar hit och det finns också risk för att folk flyttar härifrån, när det inte finns något att göra.

Mindre bidrag
Det har bevisligen blivit knapert för föreningarna i Valdemarsvik. I vart fall när det gäller bidrag. Politikerna har tagit ett rejält besparingsbeslut, vilket har fått till följd att en del föreningar söker andra vägar för att ro ekonomin i land.
För teaterföreningens vidkommande handlade det i grund och botten om att starta ett projekt, närmare bestämt Kultur-Välbefinnande-Hälsa-projekt. Och det nappade Östsam på.

Stimulera hälsan
I stora drag går projektet ut på att man ger publiken en så kallad hälsobefrämjande stimulans i anslutning till flera teaterföreställningar. Det kan röra sig om allt från blodtrycksmätning och massage till livräddning och säkerhet.
Men man skissar också på ett större seminarium under temat kultur och hälsa.
Göran Segergren, som arbetar med projektet, hänvisar till den empiriska forskningen.
– Det är ju allom bekant att man kan optimera sin hälsa genom goda kostvanor, motion, träning och en sund livsstil. Men allt fler forskningsresultat visar att kulturen har en stor förbättrande inverkan på människors välbefinnande och hälsa, så kallad sensoriska stimulans. Därför vill ni nu gå in med vår verksamhet och visa att teatern är hälsobefrämjande. Vi börjar redan den 1 mars med Charley´s Tant.
 Bo Cederqvist 0123-516 68 bo.cederqvist@nt.se 

Riksteaternytt nr 2 mars 2011

Hälsoprojekt räddar teaterförening

Valdemarsviks Teaterförening är en mycket framgångsrik
teaterförening så till vida att den med
ganska små kommunala medel – 60 000 kr per år –
har lyckats arrangera ett stort antal föreställningar
runt omkring i denna ganska glest befolkade kommun.
Tricket har varit en väl fungerande organisation
och många aktiva lokala samarbetspartners.
Tyvärr är Valdemarsvik en kommun med stora ekonomiska
bekymmer, och under hösten fick teaterföreningen
signaler om att det kommunala bidraget
skulle dras in liksom för alla andra föreningar
i kommunen. Även bidragen till Folkets Hus i Gusum
och Valdemarsvik drogs in, spelplatser som
teaterföreningen utnyttjar.
I krissituationer vaknar ofta kreativiteten, så även
denna gång. Tillsammans med riksteaterkonsulenten
skrev föreningen en projektansökan till Regionförbundet
Östsam med inriktningen kultur och
hälsa, och glädjande nog beviljades denna ansökan
på 75 000 kr.
Tanken med projektet är att man ska erbjuda olika
typer av hälsobefrämjande stimulans i anslutning
till teaterföreställningarna. Det kan vara allt
från blodtrycksmätning och utbildning i hjärt- och
lungräddning till att olika företag erbjuder tjänster
som ökar välbefinnandet.
Att kultur skapar välbefinnande och hälsa finns det
flera undersökningar som visar. På denna empiriska
grund har detta projekt grundats. Förutom teaterföreställningar
med kringarrangemang kommer
också ett seminarium på temat Kultur & hälsa att
anordnas. Tanken är att man vid detta seminarium
ska presentera de senaste vetenskapliga rönen
kring kultur och hälsa samt väcka åhörarnas egna
idéer om hur de i sin vardag ska kunna utnyttja
kultur som ett medel att förbättra livskvaliteten hos
sig själva och sina medmänniskor.
Parallellt med detta krävs det naturligtvis att föreningen
med stöd av Riksteatern Östergötland
bedriver ett påverkansarbete för att återfå sina
kommunala medel, t ex genom uppvaktningar och
presskontakter. Projektbidraget räddar föreningen
under ett år, därefter krävs det att kommunen åter
tar sitt ansvar.
Att teaterföreningen har gott rykte bland kommunens
innevånare är en bra förutsättning för överlevnad.
En lärare och medlem i teaterföreningen
blev så engagerad av en föreställning i Uppsala
med 123 Schtunk att hon med egna medel bidrog
till att bekosta en föreställning i Gryts bygdegård.
Den blev naturligtvis blev helt utsåld!

Ulf Thörn
teaterkonsulent
Riksteatern Östergötland

Länstidningen 2011-03-11