Våra sponsorer och samarbetspartners

Valdemarsviks Riksteaterförening gynnas av följande

sponsorer och samarbetspartners under 2018:    

Bert Anderssons Bygg AB   

Regionförbundet Östsam 

ICA Supermarket Birgerssons 

Valdemarsviks Sparbank

VK Design

och samarbetar med bildningsförbunden:

ABF

Vuxenskolan

NBV

Medborgarskolan

Studiefrämjandet

Dessutom har föreningen mottagit ett kulturbidrag från:

Valdemarsviks Kommun